מגילת המלך

מגילת המלך הינה מגילה שבה העמודות מתחילות במילה המלך. לעיתים מגילת המלך מתוארת כמגילה בעלת תוספת הידור.

בעבר סופר היה נדרש למיומנות גדולה כדי לכוון את המילה "המלך" בראשי העמודות. כיום הכתיבה היא סטנדרטית לחלוטין, ואפילו מילה אינה מועברת משורה לשורה, אלא הכל העתק מדוייק לחלוטין מתוך התיקון. מכיוון לכך, כיום רובן המוחלט של המגילות הינן מגילות המלך (קיים עוד סוג של תיקון שנקרא "ווי העמודים" שבו בדומה לספר תורה, עמודות מתחילות באות ו, ומכאן שמה. רובם ככולם של הסופרים מעדיפים תיקון "המלך").

חשוב לציין שאין משמעות הלכתית למגילת המלך, וכל שכן שאין בכך הידור, והצגת מגילת המלך כמהודרת זו הונאה. יתירה מכך. יש פוסקים שטוענים שמתיחה או דחיסה של המילים כדי לכוון "המלך" בראשי העמודות פוגמת בהידור, וכיוון שכך, הם מתנגדים לכתיבת מגילות אלו.

ניתן לטעון שכיום התיקון הוא סטנדרטי ופעמים רבות עשוי במחשב, ומתיחת או דחיסת האותיות במגילת המלך הינה מינימלית ואינה פוגמת בהידור (והתנגדות הפוסקים הייתה בתקופה שהכתיבה לא הייתה סטנדרטית, וסופר עלול היה למתוח מאוד את האותיות כדי להתאים את העמודות, ובכך לפגוע בהידור)

אתם כאן: דף הבית מאמרים מגילת המלך