שאלות ותשובות - מזוזה

איזה חדר צריך מזוזה?

כל חדר (מלבד שירותים ומקלחת) שיש בו גודל של שני מטר על שני מטר, צריך מזוזה. אמנם נהגו לקבוע מזוזה גם בחדרים קטנים מכך, כגון חדרי ארונות וכדו', כיוון שגם בפחות מהגודל הנ"ל הם ראויים לשימוש (ע"פ פתחי תשובה בהל' מזוזה, או"ח סי' קפ"ו).


מה מברכים על קביעת מזוזה?

ברוך אתה ה' א-לקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה.


מתי מברכים על קביעת מזוזה?

מברכים קודם קביעת המזוזה. אם הסיר מזוזה לבדיקה ונמצאה כשרה, אין לברך כשמחזיר אותה. אם נמצאה פסולה וקובע חדשה, יש לברך.


מתי צריך לבדוק מזוזות?

ההלכה קובעת שצריך לבדוק מזוזות פעמיים בשבע שנים. יש שנהגו לבדוק תפילין ומזוזות כל שנה בחודש אלול. יש לציין שרוב הפסולים שנמצאים לא קרו עם הזמן, אלא הם משעת כתיבה. לעיתים פסולים כאלה נמצאים לאחר כמה בדיקות עקב בדיקה לא יסודית מספיק שנעשתה בעבר. מזוזות שעומדות במקומות חשופים לחום קיצוני או לרטיבות, ראוי להקפיד לבדוק בתדירות גבוהה, ונראה שהוא מנהג יפה לבדוק מזוזות כאלה בימים נוראים.אתם כאן: דף הבית מאמרים שאלות ותשובות - מזוזה