הלכות קביעת מזוזה - מיקום וברכה

את המזוזה יש לקבוע מימין הכניסה, בתחילת השליש העליון של הדלת – כלומר בתחתית השליש העליון. אם קבע למעלה מזה, כשר, כל עוד אינו בטפח (כ10 ס"מ) הסמוך למשקוף, שאז יש להסירה ולקבוע מחדש בגובה הנכון. במקרה שיש שער גבוה מאוד, יש אומרים שיקבע את המזוזה בגובה פנים של אדם מבוגר, ולא בתחילת השליש העליון כאמור, כיוון שאז המזוזה עלולה לצאת גם היא בגובה רב. לשיטת הר' עובדיה יוסף גם בשער גבוה מאוד יש לקבוע בתחילת השליש העליון. אם קבע למטה מהשליש העליון, יש לקבעה מחדש במקומה ובברכה.

יש לקבוע את המזוזה על מזוזת הדלת מתחת למשקוף. לעיתים בדלתות של בתים משותפים אין אפשרות לקבוע מזוזה במיקום הנ"ל כיוון שהדלת נסגרת על כל חלל הפתח, ובמקרה כזה כדאי להתייעץ עם רב. לעיתים ניתן לקבוע על קיר צמוד (אם הדלת צמודה לקיר).

אם המשקוף רחב, יש לקבוע את המזוזה בטפח הסמוך לחוץ, ולא בחלק הפנימי של חלל הפתח.

כאמור, את המזוזה יש לקבוע מימין הכניסה. במרפסת יש לקבוע את המזוזה מימין היציאה אל המרפסת, כיוון שהדלת שייכת למרפסת, ולשמה עשו שם דלת, ולא לשם החדר ממנו יוצאים אל המרפסת. אם יש אפשרות להיכנס אל המרפסת גם מבחוץ, ומשם אל הבית, קובעים מימין הכניסה אל הבית. דין דומה חל גם בחצר אחורית. כאשר הכניסה אל החצר רק דרך הבית, ואין דרך להקיף את הבית לחצר האחורית ומשם להיכנס הביתה, הרי שהכניסה אל החצר האחורית רק דרך אותה דלת, והיא נפתחה לשם החצר, וממילא יש לקבוע את המזוזה מימין היציאה אל החצר. אך אם אפשר להקיף את הבית אל החצר האחורית, ודרכה להיכנס הביתה, קובעים את המזוזה מימין הכניסה אל הבית.

במקרה שאין חדר פנימי מהאחר, דבר שעלול לקרות במפעלים גדולים שיש בהם חדרים רבים, ולעיתים ישנם שני חדרים שאף אחד מהם אינו פנימי לחברו, החדר הפנימי נחשב זה שהדלת נפתחת לתוכו, וקובעים את המזוזה מימין הכניסה אליו (בלשון ההלכתית נקרא "היכר ציר").

בשעת קביעת המזוזה יש לברך בא"ה אמ"ה אקב"ו לקבוע מזוזה.

אם הוריד את המזוזות לבדיקה ומיד החזירן, אין לברך מחדש. אם היו פסולות והחליפן, יש לברך על החדשות. כמו כן, יש לברך מחדש אם לא החזיר בתוך זמן קצר.

אתם כאן: דף הבית מאמרים הלכות קביעת מזוזה - מיקום וברכה