מהם תפילין?

התורה מצווה בארבע מקומות על הנחת תפילין. פעמיים בסוף פרשת בוא, בפרשיית "קדש לי כל בכור" –  "והיה לך לאות על ידך ולטוטפת בין עיניך", ובפרשיית "והיה כי יביאך" – "והיה לאות על ידכה, ולטוטפת בין עיניך". פעמיים נוספות בחומש דברים – בקריאת "שמע" שבפרשת ואתחנן – "וקשרתם לאות על ידך ולטטפת בין עיניך", וב"והיה אם שמוע" שבפרשת עקב – "וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם".

לתפילין שני חלקים. בתי התפילין, והקלף (פרשיות). בתי התפילין עשויות מעור בהמה טהורה. הבתים המהודרים עשויים מעור פרה או עגל. עור זה עבה וקשיח ביותר, ועמיד לאורך שנים ארוכות. קיימים בתים פשוטים העשויים מעור כבש. עור זה הוא דק ולא עמיד, ויש לשמור היטב על הבתים שלא יתקלקלו. מידע נוסף בנושא, ניתן למצוא במאמר.

בתי התפילין של ראש שונים מבתים של יד. בית תפילין של יד הינו בעל חלל אחד, והפרשיות שבו כתובות על קלף אחד שמגולגל בתוכו. בית תפילין של ראש מחולק לארבע חללים, והקלף שבו כתוב על ארבע קלפים נפרדים. בבית תפילין של ראש ניתן להבחין מבחוץ במיקום המחיצות. חשוב מאוד להקפיד בשעת הייצור שהקו שנראה מבחוץ הוא במקום האמיתי של המחיצה, שאם לא כן, אלו "מחיצות מזוייפות" והתפילין פסולות.

בנוסף, בתפילין של ראש יש אות ש' מימין ומשמאל. הש' שבשמאל הבית היא ש' מיוחדת בעלת ארבעה ראשים.

בתי התפילין נקשרות בעזרת רצועה. הרצועה עשוייה מעור בהמה. קשר תפילין של ראש הוא בגודל קבוע ויש להתאימו לגודל הראש. קשר תפילין של יד אינו בגודל קבוע, והקשר מתהדק על היד בשעת ההנחה.

חלק שני בתפילין אלו הפרשיות. פרשיות התפילין אלו ארבעת הפרשיות שבהם מוזכרת מצוות תפילין. פרשיות "קדש", "והיה כי יביאך", "שמע" ו"והיה אם שמוע", והם נכתבים כסדר הופעתם בתורה. בתפילין של ר' תם, התפילין נכתבות לפי סדר הופעתם, אך מיקומם שונה. לשיטתו יש להחליף בין שמע לוהיה אם שמוע, כך שוהיה כי יביאך, ווהיה אם שמוע נמצאות באמצע. כאמור, פרשיות תפילין של יד כתובות על קלף אחד, ופרשיות תפילין של ראש כתובות על ארבע קלפים.

אתם כאן: דף הבית מאמרים מהם תפילין?