ספרי תורה, תפילין ומזוזות - מקצועיות ללא פשרות

tuvia6 copyכל דברי הסת"ם הנמכרים על ידי כשרים ללא ספקות כשרות, ומהודרים. 

לכל המוצרים אחריות לכל תקלה שנגרמת כפגם בייצור, ללא מגבלת זמן. תקלה כזו תתוקן ללא תשלום, ובאם אין אפשרות לתקן, הפגם יוחלף. כל התיקונים בכפוף לכללים ההלכתיים. במקרה הצורך, פסיקת ההלכה תתברר ע"י פוסק הלכה שיהיה מקובל על שני הצדדים

אתם כאן: דף הבית